Verzoek tot afschermen van bedrijfs- en/of persoonsgegevens

Op deze pagina kun je een verzoek tot verwijderen van je gegevens indienen en in werking zetten. Wil je gegevens aanpassen, dan kan dit via de Kamer van Koophandel of via dit formulier op onze website. Let wel op: wat bij ons wordt aangepast, wordt niet automatisch bij de KvK aangepast.  

Hoe komen wij aan je gegevens?

graydongo B.V. verzamelt bedrijfsgegevens over alle inschrijvingsplichtige ondernemingen, stichtingen en verenigingen in Nederland door deze bij de Kamer van Koophandel op te vragen. Dit betekent dus dat alle bedrijven, stichtingen en verenigingen die voorkomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel automatisch voorkomen in het Bedrijven Informatie Systeem van graydongo.

Voldoet graydongo aan de wettelijke verplichtingen?

graydongo voldoet volledig aan de AVG omdat wij een gerechtigd doel hebben om de persoons- en bedrijfsgegevens te verwerken, op te slaan en te verstrekken aan derden. 

Waarom toont graydongo (eventueel) persoonsgegevens?

De handelsinformatie die wij aanbieden biedt derden de mogelijkheid om een verantwoord risicomanagement te voeren. Dit wordt gezien als een gerechtvaardigd doel om de bedoelde persoonsgegevens te verwerken. Meer informatie over privacy en toelichting vind je hier: https://www.graydongo.nl/privacy 

Hoe kun je gegevens aanpassen?

Eventuele wijzigingen zal je bij de Kamer van Koophandel aan moeten geven, een automatische update zal deze gegevens ca. 3-6 weken na wijziging in ons systeem actualiseren. 

Hoe kun je gegevens verwijderen?

Je kunt middels het formulier hiernaast een verzoek tot verwijdering achterlaten. Je gegevens hebben wij enkel nodig ter verificatie van je identiteit. 

Verzoek tot verwijderen